Kontakta mig

Ständig utveckling i Rikstens friluftsstad!

 

 

 

Ständig utveckling i Rikstens friluftsstad!

Nu har Rikstens friluftsstad funnits på kartan i ca tio år. Området växer stadigt, nya bostäder byggs och nya familjer flyttar in. Under åren har det vuxit upp både grundskola, förskolor och flertalet verksamheter här. Vi har träffat några av de ansvariga för områdets utbyggnad och utveckling för att höra lite mer om deras roll och vad som är på gång i Rikstens friluftsstad framöver.

 

Lars Avermalm, vad ingår i din roll som projektchef för Rikstens friluftsstad?

– Mitt uppdrag är främst att ansvara för helheten här i Rikstens friluftsstad och skapa förutsättningar för att genomföra de byggplaner som finns. Jag är en slags länk mellan Rikstens friluftsstad och kommunen och dess byggherrar.

Rikstens friluftsstad är ett omfattande projekt som är indelat i 13 etapper, varav tre har landat till dags datum. I visionen står det att Rikstens friluftsstad ska bestå av 2500 bostäder och 1000 arbetsplatser när allt är klart om ca. 15-20 år

Arbetsliv och fritid måste fungera

Men allt handlar inte bara om att bygga bostäder i Rikstens friluftsstad. Även lokaler och mötesplatser är viktiga när ett helt nytt bostadsområde växer fram. Därför är dialogen med företagare och näringsidkare också väldigt viktig.

– Vi vill skapa möjligheter för människor att leva så bra liv som möjligt där arbetsliv och fritid kan kombineras på bästa sätt. Det gör vi bland annat genom att lyssna på de som bor i Riksten, företagen och kommunen.

Som länken mellan Peab/Rikstens friluftsstad och kommunen är Lars Avermalm ombud i de frågor där kommunen är högsta beslutande organ, och deltar månadsvis i möten med kommunen där frågor som exploateringsavtal, pågående och kommande planarbete, infrastruktur samt skolutbyggnader tas upp.

– Vi har en bra dialog med kommunen och jag ser fram emot ytterligare utveckling på flera olika områden under de kommande åren.

Flera av de åtgärder Rikstensborna har efterlyst är sådant som Rikstens friluftsstad inte kan påverka direkt, utan där det är andra huvudmän som ansvarar för åtgärder. Till exempel tätare bussturer och bättre sophantering. Därför för man en ständig dialog med dessa huvudmän för att utveckla och förbättra området.

– Vi kan glädja oss åt att vi under det senaste året har fått flera nya verksamheter i Rikstens friluftsstad. Allt från dansskola, hunddagis, pizzeria, frisörer, hudvård och nu senast till en egen biograf, säger Lars Avermalm och tillägger:

– Vi vet också att många boende efterfrågar en livsmedelsbutik i området. Det är förstås viktigt, samtidigt som många pusselbitar spelar in innan en butik kan öppna, med allt vad det innebär av lönsamhet, kundunderlag och så vidare. Vi arbetar med för att få till detta så snart som möjligt.

– Just nu är fokus på att vi ska avsluta planeringen för detaljplan 4, som förhoppningsvis ska vinna laga kraft till sommaren 2015. Den innefattar cirka 250 byggrätter med blandad bebyggelse och en förskola, avslutar Lars Avermalm.

Presentation:

Namn: Lars Avermalm

Roll: Projektchef

Gör: ansvarig för övergripande frågor kring detaljplaner, samarbete med kommunen i övergripande frågor samt försäljning av byggrätter.

 

Louise Yourstone, vad ingår i din roll som ansvarig för marknads- och kommunikationsfrågor för Riksten riluftsstad AB?

– Relevant och regelbunden information är en mycket viktig del i kontakten med de boende i Rikstens friluftsstad. Därför har vi ett antal olika kanaler för information som tex vår hemsida. Här lägger vi löpande ut information om sådant som är aktuellt för området, information om försäljning, aktuella detaljplaner, historik och annat som kan vara av intresse för både intressenter, boende och företagare i området.

Förutom den egna webbplatsen mejlar Riksten Friluftsstad AB med jämna mellanrum ut ett digitalt nyhetsbrev. För att ta dela av nyhetsbrever behöver man först anmäla sig via hemsidan. I nyhetsbrevet publiceras bland annat artiklar, nyheter och information om vad som är på gång i området.

Både webbplats och nyhetsbrev är bra källor att ösa ur för all möjlig information som man som boende kan ha nytta av, säger Louise Yourstone. I samband med invigningar och andra aktiviteter i området brukar vi se till att skapa ett evenemang, som tex invigningen av naturparken, Kantarellbacken och invigningskalaset av Rikstenshallen.

En annan viktig del är samarbetet med Botkyrka kommun kring frågor som är aktuella för de boende – allt från utbyggnad av skolan till frågor som rör trafiknätet i området.

– Jag driver bland annat frågan kring att starta en informationsutbytesgrupp tillsammans med Botkyrka kommun, där vi tillsammans kommer att hålla i informationskvällar för de boende. Då kommer vi att ta upp alla möjliga frågor som rör Rikstens friluftsstad, till exempel kollektivtrafik, förskolor, lekplatser och liknande.

Förutom dessa informationskanaler driver även de boende i Rikstens friluftsstad själva egna Facebook-grupper, påminner Louise.

Presentation:

Namn: Louise Yourstone

Roll: Ansvarig för marknads- och kommunikationsfrågor

Gör: Arbetar bla med marknadsförings- och kommunikationsfrågor som berör Rikstens friluftsstad. Hon arbetar även med andra stadsdelsprojekt inom Peab fastighetsutveckling.

 

Sven-Åke Farås, vad ingår i din roll som projektledare på Riksten Friluftsstad AB?

– Mitt jobb handlar om att, i nära samarbete med Botkyrka kommun, se till att gator, vägar och VA byggs ut som det ska. Jag medverkar även i arbetet med att ta fram detaljplaner för området och samarbetar nära med kommunen när de tar fram befolkningsprognoser.

Naturlekparken, Kantarellbacken, i skogspartiet bakom Rikstensskolan var ett exempel på ett projekt för Sven-Åke. Sommaren 2014 stod den annorlunda lekplatsen med stockar, klätterutrustning och musiklek klar. Sven-Åke var spindeln i nätet i kontakterna mellan kommun, landskapsarkitekter och entreprenören som byggde lekplatsen.

– Det är roligt att vi nu får ännu en fin lekplats till områdets barn. Denna lekplats passar de lite äldre barnen riktigt bra, medan de allra yngsta kanske har roligast i de två andra, mer traditionella lekplatserna längs Flottiljvägen.

Parkeringsmöjligheter är en annan viktig fråga för Rikstensborna, som Sven-Åke är involverad i. Dock är påverkansmöjligheterna ganska små, eftersom kommunen redan har satt parkeringsnormen i detaljplanen.

– Parkeringsfrågan är en balansfråga. Å ena sidan arbetar vi för att minska biltrafiken i området eftersom det är så många små barn här och trafiken är en riskfaktor. Därför har vi bland annat medverkat till att vi nu fått farthinder på Flottiljvägen, vilket många boende har efterfrågat. Å andra sidan vill man som boende förstås ha bra parkeringsmöjligheter, vilket vi också arbetar för. Till exempel har vi en dialog med kommunen kring att skapa tillfälliga parkeringar på landningsbanan, säger Sven-Åke Farås.

Hand i hand med biltrafiken går frågorna om kommunaltrafiken. Också det frågor där andra huvudmän än Rikstens friluftsstad har sista ordet, nämligen SL. Dock är det även här viktigt med en dialog, vilket ständigt förs.

– Vi har kommit en bra bit på vägen i våra diskussioner med SL. Idag är det femtonminuterstrafik under rusning, varannan buss går direkt till Tullinge station och inom kort kommer SL att utöka turtätheten med ytterligare en busslinje. Så vi driver den frågan hårt, eftersom den är viktig för våra boende, men det är också en fråga där många detaljer spelar in såsom trafikantunderlag och liknande.

Frågor som sophantering, fastighetsförvaltning och snöröjning ligger däremot inte på Sven-Åkes och hans kollegors bord.

– Jag förstår att det som boende kan vara svårt att veta vem man ska vända sig till när det gäller olika frågor. Men jag rekommenderar att man går in på vår hemsida och tittar, där har vi länkar till de som har hand om olika frågor, säger Sven-Åke Farås.

Presentation:

Namn: Sven-Åke Farås

Roll: Projektledare

Gör: ansvarig för Rikstens friluftsstads del i utbyggnaden av vägnätet, parker, VA samt medverkar till att ta fram detaljplaner. Har mycket kontakt med Botkyrka kommun i dessa frågor.

 

 Text: Karin Cedronius, bild: Louise Yourstone

 

Kontakt

Riksten Friluftsstad AB

Kanslivägen 29
146 37 Tullinge

Telefon: 08-449 95 30

E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Riksten Friluftsstad AB är ett helägt dotterbolag till Peab Sverige AB. 

 Cookiepolicy         Personuppgiftshantering

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Ange namn

Ange korrekt e-postadress

Invalid Input

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.