Kontakta mig

Rikstens friluftsstad flygvybild 2021-07-21
Flygvybild från september 2021

Riksten - Historisk mark

Riksten är en plats med långa anor, och är ett historiskt vackert område. För intresserade finns mycket att titta på från olika epoker i historien i den här delen av Sörmland som för tusentals år sen var en havsfjärd med öar. Spår av människor som levt här i området för det som idag bland annat rymmer Rikstens friluftsstad. Vid utgrävningar har man hittat boplatser som daterats tillbaka till stenåldern, 10 000 till 4000 f. Kr. Här finns också lämningar från brons- och järnåldern, som en runsten vid Hamra gård. Om du promenerar runt vid Rikstens gård kan du veta att det här fanns ett vikingatida gravfält.

 

Bakgrundsfakta i årtal

Den mer moderna historien har präglats av flyg. Mellan slutet av 1940-talet och fram till 2004 fanns både militär och civil flygverksamhet i Riksten genom F18 som lades ner 1985. På det gamla flygfältet byggs nu bland annat bostäder, skola, förskolor och en ny historisk epok tar vid.

 • 1945 togs flygflottiljen F18 i drift.
 • 1985/1986 lades flygflottiljen ner.
 • 1988 lades Botkyrka kommuns planer på en ny civil flygplats ner.
 • 1 december 1997 förvärvar F18 Vasallen AB (Vasallen) fastigheten från Fortifikationsverket.
 • 1998 utarbetas program för parallella uppdrag.
 • 1999 beslut om riktlinjer för det fortsatta arbetet. Alternativ med bostäder respektive trafikflygplats utreds.
 • 2000 programarbete för dispositionsplan inleds.
 • Regeringsförklaringen hösten 2000: Ingen trafikflygplats på Södertörn, nytt bostadsområde på f d F18-området. Avveckling av befintlig flygverksamhet påbörjas.
 • 2001-2003 utarbetning och samråd kring program, MKB och förstudie för väg 226.
 • 2001 färdigställs 35 studlgh och ytterligare 100 påbörjas.
 • 2003 antas översiktsplan över området: "Program för Riksten mars 2003".
 • 2003 tecknas ramavtal mellan Botkyrka kommun och F18 Vasallen AB om att 2500 bostäder skall byggas i området.
 • 2004 förvärvar Peab bolaget och fastigheten från F18 Vasallen AB och ändrar namnet till Riksten Friluftsstad AB.
 • 2005 beslut om inriktningsförändring, omarbetning program.

Kontakt

Riksten Friluftsstad AB

Kanslivägen 29
146 37 Tullinge

Telefon: 08-449 95 30

E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Riksten Friluftsstad AB är ett helägt dotterbolag till Peab Sverige AB. 

 Cookiepolicy         Personuppgiftshantering

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Ange namn

Ange korrekt e-postadress

Invalid Input