Kontakta mig

Detaljplan 4, Rikstens friluftsstad

Rikstens friluftsstad, detaljplan 4

Den fjärde detaljplanen av Rikstens friluftsstad möjliggör byggnation av en förskola med 6 avdelningar samt uppförande av cirka 350 nya bostäder med blandad bebyggelse.

Detaljplan 4 vann laga kraft och antogs av kommunfullmäktige den 31 maj 2018. Detaljplanen är anpassbar och talar inte om inte var de olika hustyperna kan byggas. Bostadshusen i detaljplan 4 regleras enligt detaljplanen, gestaltningsprogrammet samt kvalitets- och miljöåtgärdsprogrammet. Här finns det möjlighet att bygga friliggande enbostadshus, radhus, parhus, kedjehus alternativt flerbostadshus för större delen av området. För att minska antal utfarter från Hanvedens norra och södra sida är dessa reglerade i planbestämmelsen. Längs med vägen av Hanvedens allé kommer det även att anläggas busshållplatser.

 


Information från Botkyrka kommun 2021-02-02

Övergripande information om vad som sker i detaljplan 4

  • Byggstart för allmänna anläggningar påbörjades av Peab anläggning 1 oktober 2019. Etapp 1-2 för allmänna anläggningar är klar.
  • Byggstart för första bostadskvarteret påbörjas 1 okt 2020. Preliminär första inflyttning DP4 hösten 2021.
  • Förskolan beräknas påbörjas byggas juni 2021. Skolstart ht 2022.

 


 Information från Riksten Friluftsstad AB 2021-06-24

Kvartersmark i detaljplan 4

Rikstens friluftsstad DP4 2021 04 13 730x403px

Status bostadsprojekt inom detaljplan 4

Illustration ovan visar detaljplan 4 uppdelad i olika kvarter. Inritade hus i illustrationen är endast en visionsplan och visar exempel på hur det kan komma att byggas. Nedan visar status för de olika kvarteren i detaljplan 4.

Uppdateras löpande.

1. SÅLD - SHH Bostad.
SHH Bostad, blå markering, bygger bostäderna löpande i olika etapper. Försäljning av bostäder pågår just nu från Brf Majoren.

a. Kv. Södra Underhållet. Flerbostadshus, planerad inflyttning hösten 2021. 
b. Kv. Startbanan. Flerbostadshus, planerad inflyttning hösten 2021.
c. Kv. Rullbanan 1. Rullbanan
d. Kv. Flygplatsen.

2. SÅLD – Peab Bostad
Peab Bostad, grön markering, planerar att bygga flerbostadshus.

a. Kv. Inflygningen. Flerbostadshus
b. Kv. Rullbanan 2. Flerbostadshus. Brf Piloten

3. TILL SALU – Kvartersmark
Riksten Friluftsstad AB säljer kvartersmark, lila markering, till byggherrar.

 

Mark säljes endast till byggherrar

Vi har tyvärr inga enskilda villatomter till salu i dagsläget. Är du som privatperson intresserad av tomtmark, anmäl dig till vår intressentlista (kryssa för villatomt) så kommer du att hållas uppdaterad vid ev. kommande försäljning.

 

Information om planerade och pågående byggarbeten är flyttad till sidan Information/byggarbeten.

Kontakt

Riksten Friluftsstad AB

Kanslivägen 29
146 37 Tullinge

Telefon: 08-449 95 30

E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Riksten Friluftsstad AB är ett helägt dotterbolag till Peab Sverige AB. 

 Cookiepolicy         Personuppgiftshantering

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Ange namn

Ange korrekt e-postadress

Invalid Input

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.