Kontakta mig

Detaljplan 4, Rikstens friluftsstad

Rikstens friluftsstad, detaljplan 4

Den fjärde detaljplanen av Rikstens friluftsstad möjliggör byggnation av en förskola med 6 avdelningar samt uppförande av cirka 350 nya bostäder med blandad bebyggelse.

Detaljplan 4 vann laga kraft och antogs av kommunfullmäktige den 31 maj 2018. Detaljplanen är anpassbar och talar inte om inte var de olika hustyperna kan byggas. Bostadshusen i detaljplan 4 regleras enligt detaljplanen, gestaltningsprogrammet samt kvalitets- och miljöåtgärdsprogrammet. Här finns det möjlighet att bygga friliggande enbostadshus, radhus, parhus, kedjehus alternativt flerbostadshus för större delen av området. För att minska antal utfarter från Hanvedens norra och södra sida är dessa reglerade i planbestämmelsen. Längs med vägen av Hanvedens allé kommer det även att anläggas busshållplatser.

 


Information nedan från Botkyrka kommun 2022-06-08.

Övergripande information om vad som sker i detaljplan 4

 • Byggstart för vatten, avlopp och kommunala vägar påbörjades i mitten av september 2019 ock kommer att pågå fram till maj 2023.
 • Byggnation av de 350 bostäderna samt förskolan Vega, Månstigen 3, pågår. Läs om byggarbetet gällande förskolan Vega här..

 


 Information nedan från Riksten Friluftsstad AB, uppdaterad 2023-01-01

Kvartersmark i detaljplan 4

Illustrationsplan dp4 kvartersmark 2022 12 01

Status kvartersmark/bostadsprojekt inom detaljplan 4

Illustration ovan visar detaljplan 4 uppdelad i olika kvarter. Inritade hus i illustrationen är en visionsplan och visar exempel på hur det kan komma att byggas. Nedan visar status för de olika kvarteren i detaljplan 4.

Karta och information kan laddas ned som en pdf här:
Information detaljplan 4 kvartersmark 

Uppdateras löpande.

1. Birger Bostad
Birger Bostad (f.d. SHH Bostad), blå markering, bygger bostäderna löpande i olika etapper.

 1. Kv. Södra Underhållet. Flerbostadshus, Brf Kaptenen (slutsåld) inflyttat hösten 2021. 
 2. Kv. Startbanan. Flerbostadshus, Brf Kaptenen (slutsåld) inflyttat hösten 2021.
 3. Kv. Rullbanan 1. Flerbostadshus Brf  Generalens Allé. Bygginformation Rullbanan 1 
 4. Kv. Flygplatsen 2. Brf Majoren (slutsåld). Bygginformation, Flygplatsen 2  
 5. Kv. Flygplatsen 1. Brf Översten (slutsåld)

2. Peab Bostad, grön markering
Peab Bostad planerar att bygga flerbostadshus.

 1. Kv. Inflygningen. Flerbostadshus, kommande.
 2. Kv. Rullbanan 2. Flerbostadshus. Brf Piloten

3. Eksjöhus Bostad, gul markering
Kv. Landningsbanan 1, rad- och parhus, Brf Skogsbrynet

4.Götenehus, röd markering
Kv. Flygstationen 1,  rad- och parhus Brf Flygstationen

5.Rikstens Höjder Utveckling, orange markering
Kv. Flyghamnen, fristående villor Fiskarhedenvillan med äganderätt.

Reserverad kvartersmark
Reserverad kvartersmark, lila markering, till byggherre för kommande radhus, parhus, kedjehus alternativt flerbostadshus. 

 1. Kv. Utkiken. 
 2. Kv. Terminalen

Mark säljes endast till byggherrar

Vi har tyvärr inga enskilda villatomter till salu i dagsläget. Är du som privatperson intresserad av tomtmark, anmäl dig till vår intressentlista (kryssa för villatomt) så kommer du att hållas uppdaterad vid ev. kommande försäljning.

 

Information om planerade och pågående byggarbeten är flyttad till sidan Information/byggarbeten.

 

Kontakt

Riksten Friluftsstad AB

Kanslivägen 29
146 37 Tullinge

Telefon: 08-449 95 30

E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Riksten Friluftsstad AB är ett helägt dotterbolag till Peab Sverige AB. 

 Cookiepolicy         Personuppgiftshantering

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Ange namn

Ange korrekt e-postadress

Invalid Input